Türk milleti olmadan Türk ordusunu düşünmek imkansızdır.

Türk milleti ve Türk ordusu tarih boyu boyunca bir bütün halinde bugünlere kadar varlığını sürdürmüştür. Türk ordusu olmadan Türk milletini, Türk milleti olmadan da Türk ordusunu düşünmek imkansızdır. Şanlı tarihi zaferlerle dolu Türk ordusu ve kara kuvvetleri komutanlığının ilk kuruluş tarihi M.Ö 209 yılına ve Metehan‘a kadar uzanmaktadır. Türk ordusunun uzun yıllara varan şanlı bir geçmişi vardır. TSK edindiği bu tecrübeleri her dönemde kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman zarfı içerisinde ülkesi ve milli menfaatler uğruna imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde uygulamış ve büyük zaferler kazanmıştır. Bugün de aynı mücadeleyi en zorlu şartlarda vermektedir. İçinde bulunduğumuz küresel şartlar güçlü bir TSK ve güçlü bir ordu varlığının önemini ortaya koymaktadır. TSK tarih boyunca büyük savaşlara girdiği gibi özellikle PKK terör eylemlerinin başladığı 1984 yılından bu yana sınır ötesi harekatlar düzenlemektedir. Bu harekatlar bazen küçük harekatlar olduğu gibi zaman zaman da büyük ve kapsamlı harekatlar olabilmektedir. Özellikle büyük harekatlar 1990 yıllarda başlamış olup belli periyotlar ve tehdit durumları da göz önünde bulundurularak bugünlerde icra edilen Zeytin Dalı harekatı ile devam etmektedir. Düzenlenen tüm harekatların ortak özelliklerine baktığımızda genel anlamda ülkemize karşı duyulan düşmanlık ve bunun etkileri ile TSK’nın içinde bulunduğu şartlar, imkan ve kabiliyetleri paralellik arz etmektedir. Ülkemiz ve TSK çağa ayak uydurarak gelişmekte silah ve teknolojik imkanları artmaktadır. 1990 yıllarda yapılan harekatlarda TSK’nın icra ettiği harekatlar ile bugünlerde icra edilen Zeytin Dalı harekatı arasında genel olarak ilk bakışta benzerlikler olsa da son harekat iyi analiz edildiğinde farklar olduğunu görebiliyoruz.

Bu harekat TSK’nin diğer harekatlarından farklı.

Farklılığın bir bölümünü TSK’ nın teknolojik gelişmeleri, bir bölümü de terör örgütlerinin uyguladığı taktik ve teknikler ile bünyelerine katmış oldukları yeni silah sistemleri olarak değerlendirebiliriz. Daha önceki harekatlarda meskun mahal çatışmaları çok fazla yaşanmazken bu harekatta yoğun şekilde meskun mahal çatışmaları yaşanmaktadır. Vur kaç taktiğini kendine prensip edinen terör örgütü unsurları bu harekatta bulunduğu bölgede mevziler hazırlamış tahkimat yapmış ve yeraltı tünelleri kazarak kendilerine göre bir savunma hattı oluşturmuşlardır. Her şeye ve tüm zorluklara rağmen TSK geçen yıllara göre Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri olarak son derece güçlü caydırıcı ve daha etkin askeri varlık halini almış olup dosta güven düşmana korku vererek üstün görev bilinciyle vazifesine devam etmektedir. Zeytin Dalı harekatı asimetrik bir savaş ve gayri nizami harp teknikleri ile modern savaşların aynı anda yaşandığı bir mücadele şeklinde devam ediyor. TSK kendine verilen yetki, teknolojik üstünlük ve Türk milletinin tam desteği ile Zeytin Dalı harekatında başarılı olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenimiz tamdır.

Doğru ve gerçek haberler için bizi takip etmeyi unutmayınız. Selam ve saygılarımla…