Birleşmiş Milletler’in 51. Maddesi Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti  kurulduğu günden bu yana var olma mücadelesi veriyor. Ülkemiz kendi imkan ve kabiliyetleri dahilinde bu mücadeleyi ekonomik, siyasal ve güvenlik tedbirleri ile sağlamaya çalışıyor. Özellikle ABD ve Avrupalı ülkelere karşı amansız bir mücadele içindedir. Türkiye Cumhuriyeti terörle tanıştığı 1970‘li yıllardaki ermeni terör örgütü ASALA  ve bu örgütün devamı niteliğindeki PKK ile uzun yıllardır büyük bir mücadele vermeye devam ediyor. TSK iç güvenlik harekatı ile ülke sınırları içinde mücadele verirken aynı zamanda yurt dışı operasyonları da düzenlemektedir. Türkiye yurt dışı harekatını yani meşru müdahale hakkını Birleşmiş Milletlerin 51. maddesine dayandırıyor.

51. Madde Türkiye’ye Müdahale Hakkı Tanır mı?

Bu madde ise ”Hiçbir şey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlayacak tüm önlemleri alana dek askeri saldırıya uğramış Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin bireysel  yada kollektif meşru müdafaa hakkına zarar veremez. Savunma hakkını kullanmak üzere üyeler tarafından alınan önlemler anında Güvenlik Konseyine bildirilir ve hiç bir şekilde Güvenlik Konseyinin ,mevcut şart çerçevesinde, uluslararası barış ve düzeni sağlama yönünde harekat etme yetkisi ve sorumluluğunu etkileyemez” demek suretiyle TSK’nın haklı sebeplerle harekat düzenlediğini kanıtlar niteliktedir.