TSK Leopard 2A4 Modernizasyonu Kule NERA Zırh Yapısı

Lepoard 2A4 Modernizasonu Kule Yanakları Modüler NERA Zırh Yapısı Detaylı Analiz

(modernizasyondan bir görüntü)
(modüler NERA zırh yapısı)
(malzeme kalınlıkları)
(modüler yapının reel boyutunu belirtmek için hazırlanmış görsel)
(örnek görsel Merkava MK4 Zırh Yapısı)
Görkem Yılmaz:
İlgili Gönderiler