Pakistan coğrafya olarak uzak olsa da Türkiye ile birçok bağı bulunan bir ülkedir. Resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti olan ülkede meclis, hükumet, başbakan ve içişlerinde bağımsız dış işlerinde merkeze bağlı eyaletlerden oluşan karma bir sistem vardır. Her eyalette dil esas alınırken o eyaletin etnik kökenine göre kurallar koyulmuştur.

Kullandıkları bayrak 1947 yılında resmi olarak kabul edilmiş ve yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal sürekli olarak ilerlemeyi ve beş köşeli yılsız ile aydınlığı sembolize etmektedir.

Resmi dil Urduca olmasının yanında İngilizce de çok yaygındır. Diğer yandan her etnik unsur kendi dilini konuşmaktadır. Halkın %97’si Müslümandır. 1947’de Hindistan’dan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1971’de ise Bangladeşden de ayrılıp Muhammet Ali Cinnah önderliğinde ülke tam anlamıyla kurulmuştur.

Pakistan’ın normalde 4 ana bölgeye ayrılır ve bu bölgeler; Pencab, Sind, Belucistan ve Kuzeybatı Sınır bölgesidir. Ülkenin çoğu dağlarla kaplıdır. İklim olarak sıcak ve kurak bir iklime sahiptir ve ülkede çöl bulunmaktadır. Kuzey bölgeleri yağışlığıdır ve bu yüzden ormanlık alanlar fazladır.

Pakistan’da yer altı kaynakları zengin değildir ve kömür, petrol, kromit, kireçtaşı ve alçıtaşı madenleri az da olsa bulunmaktadır. 190 Milyona yakın insanın yaşadığı ülkede nüfus artışı %3 civarındadır. Nüfusun %70’ini pencablılar meydana gelir.  Sovyet işgali sonrası ülkeye milyonlarca Afganistanlı mülteci yerleşmiştir.
Pakistan siyasi olarak büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Hindistan ile sürekli kavga halinde bulunması ve diğer yandan Nükleer silaha sahip tek islam ülkesi olduğu için bölgede sürekli sıkıştırılmaktadır. Yakın zamanlarda da başlayan Taliban krizi ile birlikte devlet sürekli zarar görmektedir. Ülkede sürekli siyasi darbe yaşanmakta ve birçok siyasi suikast kurbanı olmuştur.

Yine 1. Dünya savaşı sırasında ve Milli Mücadele döneminde ciddi miktarlarda para göndermişler ve bu paralar ile İş Bankasının temelleri atılmıştır.  Yine birçok adeti ve yemek kültürü ülkemize çok benzemektedir. Giyim eşyaları ve ev eşyaları da benzerlik göstermektedir. Pakistan’da yaşanan deprem sonrası TOKİ birçok konut yapmıştır.

Eğitim ve öğrenim oranı %30’dur ve okullar devlet kontrolündedir. Ülkede 12 adet üniversite bulunmaktadır. Ekonomi tarım odaklıdır ve halkın yarısı tarım ile ulaşmaktadır. Pirinç ve buğday üretimi çok fazladır. En çok para getiren ürün Jüttür. Çay, tütün, şeker, meyve ve sebze üretimi de fazladır. Tarım ürünleri ekonominin %30’unu temsil eder. Tekstil sanayi ülkede çok gelişmiştir. Japonya, ABD, Türkiye, Çin ve Arabistan ile ticaret yapmaktadır.

Bu yazımızda Pakistan’nın Askeri Gücü‘nü yayınladık. Ülkelerin Askeri Güçlerini öğrenmek ve karşılaştırmak için sitemizi kullanabilirsiniz.