Hedef Türkiye mi?

Evrenin yaratılması ve oluşumu teorilerine baktığımızda bilim adamlarının ortaya koyduğu bir çok teori arasında özellikle “Büyük Patlama” teorisi ön plana çıkmaktadır. Zamansal olarak 13.7 milyar yıl önce başlayan evrenin oluşum süreci dünyanın bu sürece yaklaşık 4 milyar yıl önce dahil olmasıyla devam etti ve halen oluşum tüm hızıyla sürmektedir. İnsanlığın var olmasıyla birlikte dünya üzerindeki yaşayan tüm canlılar gibi insanlarda ülkelerinin kendi konumlarına göre kendi stratejilerini oluşturmasını sağladılar. Türkler dünya sahnesine çıktığı ilk günden beri tüm toplumlarla barış içinde yaşamaya çalışmıştır. barış sürecini her zaman devam ettirmek isteyen Türkler zaman içerisinde belli toplumlarla anlaşmazlıklar yaşamış ve savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yeni bir mücadeleye girmiş ve milletiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlardır. Ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla hem kendisi hemde tüm dünya ülkeleri için büyük önem arz etmektedir. ABD kaynaklı kaos stratejilerinin varlığını biliyor ve her ülke gibi bizde bu kaos stratejilerinden olumsuz anlamda etkileniyoruz. ABD özellikle son zamanlarda İslam ile terörü özdeşleştirmekte ve ılımlı İslam adı altında algı operasyonları yapmakta ve dünyayı dizayn etmeye çalışmaktadır. Türkiye, ABD‘nin uygulamaya çalıştığı dizayn ve değişim hamlelerine karşı tedbirler almaktadır. ABD kaynaklı ve CIA destekli darbe planları da yine dizayn çalışmaları arasında yer almaktadır. ABD kendisi açısından zengin doğal kaynakları ve bol miktarda petrol rezervi bulunan bölgelere sözde demokrasi getirmek vadiyle gitmekte ve o bölgeleri kendi emelleri uğruna yıllarca sömürmektedir. ABD sömürdüğü ülkelerin hiç bir zaman yok olmasını istemez, ancak her zaman o ülkenin güvenliğinin kendisinde olmasını ister. Bu düşünce de aslında “Hedef Türkiye mi?” sorusunun cevabını verir niteliktedir.
bayrakli Turkiye haritasi

Neden Hedef Türkiye?

Çevremizdeki ülkeler baktığımızda Yunanistan İstanbul’u ve Anadoluyu istemektedir. Ermenistan Karst’an Sivas’a kadar bir bölgeyi istemekte ve Ermeni soykırımının kabulünü dünya kamuoyuna anlatmaya çalışmaktadır. Suriye yıllardan beri Hatay‘a sahip olabilmenin yollarını aramaktadır. İsrail vadedilen topraklar adı altında Fırat nehri ile Nil nehri arasında kalan bölgenin tamamını istemektedir. Rusya ise sıcak denizlere inmenin planlarını yapmaktadır. Ülkemizin özellikle iki kıt’ayı bağlayan bir noktada olması ülkemizi cazibe merkezi haline getirmekte ve düşmanlarımızın iştahını kabartmaktadır. Dünyanın belkide en önemli meselesi olan enerji hatları Türkiye üzerinden geçmektedir. ülkemiz doğa koşulları açısından dört mevsimin bir arada yaşandığı ender ülkelerden biridir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının varlığı ülkemizin jeopolitik anlamda ne kadar önemli bir konumda olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz ticaretinin önemiyle birlikte, aynı zamanda sıcak denizlere açılma stratejisini de üzerinde barındırmaktadır.Madenler açısından baktığımızda ise karşımıza stratejik olarak toryum ve bor madeni çıkmaktadır. Özellikle bor madeninin dünya toplam rezervinin % 70 inin ülkemiz topraklarında bulunması ve bor madeninin yakıt dahil hemen hemen tüm alanlarda öneminin artması gözlerden kaçmamakta ve ülkemizin önemini bir kat daha artırmaktadır. Son dönemlerde yapılan petrol ve gaz aramaları sonucunda olumlu sonuçların gelmesi durumunda ülkemiz belki de dünyanın en önemli ülkesi olacaktır. Ülkemizin bu özelliklerini bilen dış güçler ve onların içerideki işbirlikçileri ile uzantıları ülkemizi bölmek ve nihayetinde ele geçirmek için her türlü oyunu her alanda sergilemektedirler. Millet olma bilinciyle tarihin derinliklerinden gelen şanlı Türk Milleti ve Türk Ordusu bu oyunları bozacak ve bertaraf edecek her türlü imkan ve kabiliyete sahiptir. Şanlı tarihimizin altın sayfaları geleceğimizin teminat altında olduğunun en büyük kanıtıdır.

 

Bu yazımızda “Hedef Neden Türkiye?” sorusunun cevabını verdiğimizi umuyorum. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Sevgi ve saygılarımla…

 

Türk ordusunun askeri varlığını yani gücünü incelemek için buraya tıklayın.